Главная » 2015 » Февраль » 18 » К Сагаалгану!
04:41
К Сагаалгану!

Хyндэтэ Багшанар, Уринэр!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!!!

Хултнэй хунгэн, сэдьхэлтнай сагаан,
Хэрэгтнэй бутээсэтэй, ухибуудтнай урагшатай,
hайн-hайхан hуухатнай болтогой!!!!

Ута наhатай удаан жаргалтай амгалан тэнюун hуухыетнай хyсэнэб!

Алтан дэлхэйн бухы hайниие уреэнэб!

Хyдэлhэн газартаа хyндэтэй, ябаhан газартаа ямбатай,

hураhан газартаа hурагтай,

hайн hайхан жаргажа барандаа ябаял даа!

Амгалан жэл болохонь болтогой,

Амжалтата жэл орохонь болтогой!

Просмотров: 211 | Добавил: bajmusa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: